Adresas: 
Stoties g. 3A, Akmenė, Akmenės r. sav.
Tel.: 425-59214

El. paštas: 
gintarelis@akmene.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.akmenesgintarelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Šiaulių apskr. Akmenės r. sav.
Ugdymo programos

Ugdymo programos:

• Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikyste, nusijuok!“
• „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa”
• Ugdymosi poreikiams pritaikytos ugdymo programos


Kitos programos:

• Tarptautinėje programa „Zipio draugai“.
• Piliuvienės A., Dailidienės N., Jakučiūnienės D. ir kt. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių programa”.
• „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencines programa“
• „Po tėviškės dangum“ (etninio ugdymo gairės)